Oomran leit uun a maden faan’t natüürparadiis »UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer«. At rikduum uun leewent üüb an trinjam faan Oomram as wat gans sanerliks. Ales tuup jaft at hir so ambi 10000 onerskiaselk plaanten- an tieroorten! Üüb feerangen könst dü üüs natüür nau käänenliar.

 

A ünbereerd natüür an a widj hemel, huar a siafögler halarme an diartu a ferskeelag lunskaften maage arken dai tu’n eewentüür uun a natüür. Oner bi a waas besteme ääb an flud a tidj, troch at ap an deel faan a dünem luup boolenwaier. A waksel tesken a enkelt lunskaften mä hias, tanen, dünem an waas fanjst dü üüb nian ööder nuurdfresk eilun. A enkelt natüürferianer maage feerangen an ferklaare jam a eilunsnatüür.

 

 

Kom a natüür gans nai an luke di a düüsenen faan strunfögler uun, wan jo a hemel mä hör fläen an halarmin so laben maage. Oomram hää faan a nuurdfresk eilunen a miast fögler, faan a liiwen auer a kuben hen tu a stäärnken as ales diarbi. Ham schocht eiderges mä hör jöönkin an baraganen, wan jo hörens snoobler jinenööder rofe. Uun a wos an harefst koon’am grat swarmer faan slikmüsen tuluke an a maarsk sat fol faan wilges, wat hir trochtji.

 

At swetweederküül „Wriakhörn“ leit uun a dünem tesken Witjdün an a ialtürn. En boolenwai gongt trinjam at küül bit hen tu a knipsun. Üüb toofeln wurd a plaanten an tiaren ferklaaret an at jaft plaatsen, huar’am ham deelsat an ütjrau koon. Faan hir ütj koon’am a sia- an strunfögler beluke an en frisk briis faan a nuurdsia geneet.
At as en paradiis för lidj, wat hal fögler beluke of uk a natüür knipse. Faan a ütjsichtsdün, wat bitu leit, luket’am auer a dünem bit hen tu a ialtürn. Uun a bredtidj koon’am hir a eiderges beluke, wan jo jo mä hör jöönkin üüb a wai deel tu a waas maage.

A fögelkui – en letj natüürparadiis

Bit iin uun a 1930er juaren wurd uun a fögelkui anen fangd. Daalang as at en natüürparadiis mä ges, anen, damwil an en bonk kaninen üüb en grat gäärsstak föör a kui. Jongen freue jo auer en natüürspelplaats an bi en kiosk feit’am wat tu iidjen an dranken. Am a kui feert en wai, föörbi bi’t weederküül, troch at fochtig lun trinjam an do oner a dünem loongs. Bi a wai stun toofeln, huar ales am a natüür, a plaanten an a tiaren trinjam a fögelkui ferklaaret woort. At kuihüs koon’am beluke, an uk hir fanjt’am toofeln, huar ales am det hüs tu weden feit.
Uun a dünem en letj stak uun’t nuurden faan a kui koon’am ham en grääf ütj a stiantidj an en saarep ütj a iisentidj beluke. Hial wat aparts as at hüs ütj a iisentidj, hir könst dü sä, hü a ual germaanen lewet haa. En feerang tu jodiar steeden könst dü mä a „Öömrang Ferian “ maage.

 

Wattwanderung
Dark Blome
Tel. 0176-94471123
Mail: darkblome@gmx.de
www.der-inselläufer.de

Wattwanderung Rainhard Boyens
Tel. 0160-93545900
Mail: rboyens@t-online.de
wattwandern-amrum.de

Wattwanderung Andreas Herber
Tel. 0171-4012057
Mail
: oome-keike@t-online.de
wattwanderung-amrum.com

Pin It on Pinterest

Jetzt teilen

Sie lieben Amrum so sehr wie wir? Dann sagen Sie es gerne weiter :)